χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΧΑΛΙΩΝ
Συγκεκριμένος ρόλος υφασμάτων
Συγκεκριμένο Revetment στρώμα
Απομάκρυνση νερού λάσπης Geotube
Τσάντες Geo
τεράστιες τσάντες PP
Κάλυμμα ελέγχου διάβρωσης
Υφαμένο Geotextile ύφασμα
Μη υφαμένο Geotextile
Σύνθετο Geotextile
Σκάφη της γραμμής αργίλου Geosynthetic
Επιπλέουσα κουρτίνα βούρκου
Αποξήρανση Geocomposite
σύνθετη γεωμεμβράνη
Σύνθετο Geogrid
Κυψελοειδές σύστημα περιορισμού
Συνθετική χλόη τύρφης