χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΧΑΛΙΩΝ
Ματ διάβρωσης σκυροδέματος
Καμβάς εμποτισμένος από σκυρόδεμα
Γεωσωλήνα αφυδάτωσης
Κυματοθραύστης Geotube
Τσάντες Geo
Κάλυμμα ελέγχου διάβρωσης
Γεωμεμβράνη HDPE
Επένδυση γεωμεμβράνης LLDPE
Υφαμένο Geotextile ύφασμα
Μη υφαμένο Geotextile
Σκάφη της γραμμής αργίλου Geosynthetic
Επιπλέουσα κουρτίνα βούρκου
Αποξήρανση Geocomposite
Σύνθετο Geogrid
Κυψελοειδές σύστημα περιορισμού
Συνθετική χλόη τύρφης